Lietuvoje per metus parduodama apie 24 tūkstančiai tonų buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir apie 1 tūkstantis tonų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių. Pagal teisės aktų reikalavimus kasmet Lietuvoje turi būti surenkama ir perdirbama ne mažiau kaip 10 tūkstančių tonų buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei 250 tonų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų.
Lietuvoje per metus parduodama apie 24 tūkstančiai tonų buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir apie 1 tūkstantis tonų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių. Pagal teisės aktų reikalavimus kasmet Lietuvoje turi būti surenkama ir perdirbama ne mažiau kaip 10 tūkstančių tonų buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos bei 250 tonų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų.

Kad elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos būtų perdirbtos, jas būtina rūšiuoti. „Siekiant sumažinti elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų patekimą į gamtą, būtina, kad žmonėms susiformuotų teisingi rūšiavimo įpročiai“ – sakė Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos direktorius Alfredas Skinulis. Gyventojai turėtų žinoti, kad šių pavojingų atliekų negalima mesti į buitinėmis atliekomis skirtus konteinerius, iš kur jos tikrai pateks į sąvartyną, keldamos pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Buitinės technikos ir elektronikos atliekos patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą) gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis: gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu. Patekę į aplinką sunkieji metalai, rūgštys bei toksinės medžiagos didina kancerogeninį poveikį, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus. Nešiojamų baterijų bei akumuliatorių atliekoms yrant, sąvartynuose nuo gamtos poveikio ar sąveikos su kitomis medžiagomis juose esantys itin toksiški sunkieji metalai, rūgštys ir kitos toksinės medžiagos patenka į aplinką ir užteršia gruntą, vandenį, orą.

Projekto „Mes rūšiuojam“ pagrindinis tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač švietimo įstaigų auklėtinius – moksleivius, studentus, darželinukus rūšiuoti ir rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis bei mažinti aplinkos taršą.

MES RŪŠIUOJAM – PRISIJUNK IR TU!

Leave a comment