Projekto „Mes rūšiuojam“ nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projekto „Mes rūšiuojam“ (toliau – Projektas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Projekto tikslus, organizavimo, atliekų surinkimo, vertinimo, dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Projektą organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ bei VšĮ „Elektronikos tvarkymas“.

3. Projekto metu iš Projekte dalyvaujančių įstaigų bus renkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) bei nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių (toliau – NB) (bendrai toliau vadinamos – Atliekomis). Atliekas rinks UAB „Atliekų tvarkymo centras. Projektą koordinuoja – Julius Pinkevičius, tel. 8 (5) 206 0900, mob. tel. 8 684 03849, el. paštas mesrusiuojam@atc.lt.

4. Projekto partneriai:
4.1. UAB „Rejben“ (www.rejben.lt);
4.2. UAB „Forum Cinemas“ (www.forumcinemas.lt);
4.3. UAB „Skorpiono takas“ (internetinė prekyba sporto reikmenimis – www.skorpionas.lt);
4.4. UAB „O‘pen Lietuva“ (www.biuroreikmenys.lt)
4.5. UAB „Makveža“ (www.mokivezi.lt)
4.6. UAB „Ogmina“ (www.ogmina.lt)
4.7. UAB „Robert Bosch“ (www.bosch.lt)
4.8. UAB „BALTO trader“ (www.knygos.lt)
4.9. VšĮ „ Aplinkos apsaugos institutas“ (www.aai.lt, www.atliekos.lt)
4.10. MB „GoCrazy LT“ (www.gocrazy.lt)
4.11. MB „Darbštuolė“ (darbstuole.eu; www.spalvunamai.lt)
4.12. UAB „Morning LT“ (www.morning.lt)
4.13 UAB „Pigu” (www.pigu.lt)
4.14 MB „Tikra knyga” (www.tikraknyga.lt)
4.15 UAB „Sanitex” (www.sanitex.eu)
4.16 VŠĮ „Žaliasis taškas” (www.zaliasistaskas.lt)
4.17 UAB „IKI Lietuva” (www.iki.lt)
4.18 AB „Telia Lietuva” (www.telia.lt)
4.19 UAB „Man rūpi rytojus” (www.manrupirytojus.lt)

II. PROJEKTO DALYVIAI IR TIKSLAS

5. Projekte gali dalyvauti visos Lietuvos švietimo įstaigos, t.y. bendrojo lavinimo mokyklos, profesinės mokyklos, aukštesniosios mokyklos, aukštosios mokyklos, neformaliojo švietimo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, švietimo įstaigų filialai (toliau – Mokyklos). Projekte pageidaujančios dalyvauti Mokyklos gali registruotis žodžiu – tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.ltir Projekto internetinėje svetainėje mesrusiuojam.lt/prisijunk-ir-tu/.

6. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač Mokyklų auklėtinius – moksleivius, studentus, darželinukus (toliau – Moksleivius) rūšiuoti ir rinkti atskirai EEĮ ir NB atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą minėtomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Ugdyti Moksleivius, Moksleivių šeimų narius, mokytojus ir bendruomenes teisingai tvarkyti EEĮ bei NB atliekas. Taip pat siekti, kad EEĮ ir NB atliekas žmonės galėtų priduoti kiek įmanoma patogiau, arčiau namų.

III. PROJEKTO EIGA 

7. Projektas vyksta 2022–2023 mokslo metais (prasideda 2022 m. rugsėjo mėn. ir baigiasi 2023 m. gegužės mėn.)

8. Visoms Projekte dalyvaujančioms Mokykloms yra išdalinamos specialios talpos NB atliekoms rinkti bei Projekto plakatai.

9. Projekto metu bus organizuojamos dvi EEĮ, NB surinkimo akcijos – rudens ir pavasario. Rudeninė atliekų surinkimo akcija vyks 2022 m. rugsėjo mėn. – 2023 m. vasario mėn. Pavasarinė atliekų surinkimo akcija vyks 2023 m. kovo – gegužės mėnesiais.

10. Atliekų surinkimo akcijų metu EEĮ ir NB atliekas surenkanti įmonė – UAB „Atliekų tvarkymo centras“ su Mokykla suderintu laiku atvyksta į su Mokykla suderintą vietą ir paima surinktas EEĮ ir NB atliekas. Visos atliekos yra iškart pasveriamos ir Mokyklos atstovui yra paliekamas dokumentas, kuriame yra nurodomas paimtų atliekų kiekis ir rūšis.

11. Detalūs projekto metu surenkamų EEĮ, NB atliekų pavyzdžiai pateikiami Nuostatų 1 priede.

IV. PRIZAI

12. Projekto prizai už surinktus taškus. Kadangi projektas orientuotas į švarią aplinką, sportą, aktyvų gyvenimo būdą, Moksleivių pomėgius, todėl Projekto partneriais, t.y. prizų steigėjais, iš kurių Mokykla pasibaigus Projektui gali išsirinkti prizus, yra šios įmonės:

  1. Sporto prekės – UAB „Skorpiono takas“ (internetinė prekyba – www.skorpionas.lt)
  2. Kino teatras – UAB „Forum Cinemas“ (forumcinemas.lt);
  3. Kanceliarinės prekės, biuro reikmenys – UAB „O‘pen Lietuva“ (www.o-pen.lt)
  4. Buitinė technika ir elektronikos prekės – UAB „Ogmina“ (www.ogmina.lt)
  5. Knygos – UAB „BALTO trader“ (internetinė prekyba – www.knygos.lt)
  6. Teminės pramogos – MB „GoCrazy LT“ (www.gocrazy.lt)
  7. Priemonės rankdarbiams – MB „Darbštuolė“ (internetinė prekyba –darbstuole.eu; www.spalvunamai.lt)
  8. Kanceliarinės prekės, biuro reikmenys – UAB „Morning LT“  (www.morning.lt)
  9. Knygos – MB „Tikra knyga”(www.tikraknyga.lt)

V. PROJEKTO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

13. Už Projekto metu surinktas EEĮ ir NB  atliekas Mokyklai yra skiriami taškai (1 taško vertė yra 1 euras):
– už surinktą vieną EEĮ atliekų toną (išskyrus monitorius ir televizorius) yra skiriama 90 taškų;
– už surinktą vieną NB atliekų toną yra skiriama 600 taškų;
– už surinktus televizorius, monitorius ir įranga, kurioje yra ekranų – 30 taškų už vieną toną;
– surinkus 3 ir kiekvieną kitą toną EEĮ atliekų, papildomai Mokyklai skiriama po 30 taškų;
– surinkus 100 kg ir daugiau NB atliekų, Mokyklai papildomai skiriama 30 taškų;

14. Pasibaigus Projektui Mokyklos įvertinusios surinktų taškų skaičių ir prizų ir (ar) paslaugų poreikį išsirenka Nuostatų 12 punkte nurodytą (-us) partnerį (-ius) iš kurio (-ių) už surinktus taškus pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų. Mokykla gali išsirinkti vieną ar kelis Nuostatų 12 nurodytą (-us) partnerį (-ius), t.y. už surinktus taškus gali gauti prekių ir (ar) paslaugų iš kelių Projekto partnerių. Mokykla informaciją apie Projekto partnerį (-ius) iš kurio (-ių) už surinktus taškus pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų pateikia organizatoriams užpildant Nuostatų 2 priede pateiktą formą ir ją pateikiant raštu – Sandėlių g. 19, Vilnius arba elektroniniu paštu mesrusiuojam@atc.lt iki 2024 m. spalio 30 d.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Papildoma informacija apie projektą bei EEĮ ir NB atliekų surinkimą teikiama tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, el. paštu info@mesrusiuojam.lt.

16. Visa informacija susijusi su Projektu skelbiama Projekto internetinėje svetainėje – mesrusiuojam.lt bei Facebook paskyroje.

17. Projekto organizatoriai Projekto eigoje gali įsteigti papildomus prizus ir patikslinti Nuostatus.