NORIU DALYVAUTI

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (GIA), kartu su savo nariais ir kitais partneriais spalio – balandžio mėnesiais organizuoja projekto „Mes rūšiuojam. Autoservise“ aktyvųjį etapą.

Visi dalyvaujantys autoservisai galės:

 • Laimėti prizų, kurių bendra vertė daugiau nei 10 000 Eur;
 • Pasinaudoti nemokamu atliekų išvežimu (transportavimu);
 • Mokėti mažiau už priduotas neigiamą rinkos vertę turinčias atliekas;
 • Užsidirbti dvigubai daugiau už priduotas atliekas;
 • Nemokamai susitvarkyti GPAIS (gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema).

PROJEKTO „MES RŪŠIUOJAM AUTOSERVISE“ AKTYVIOJO ETAPO TAISYKLĖS

 1. Projekto „Mes rūšiuojam Autoservise“ aktyvųjį etapą (toliau – Projektas) organizuoja
  Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (toliau – GIA) ir jos nariai ( http://gia.lt/asociacijos-nariai/ ).
 2. Projekto tikslas – sudaryti kuo geresnes sąlygas autoservisams rūšiuoti, rinkti, priduoti atliekas, vykdyti savo veiklą, atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus, užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą ir visuomenės informavimą.
 3. Projekto metu iš autoservisų bus renkamos vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, alyvų ir visos kitos automobilių remonto metu susidarančios atliekos.
  Atliekas rinks UAB „Atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Atliekų tvarkytojas).
 4. Projekto partneriai: GIA nariai (UAB „Inter Cars Lietuva“, UAB „AD Baltic“, UAB „Jupojos
  technika“, UAB „Besko LT“, UAB „P. Markevičius ir Ko“ ir kt. http://gia.lt/asociacijos-nariai/ ), UAB „Biosistema“.
 5. Projektas prasideda 2020 m. spalio 1 dieną ir baigiasi 2021 m. balandžio 30 dieną.
 6. Projekte dalyvaujantys autoservisai skirstomi į mažus/vidutinius/didelius pagal autoservise
  esančių duobių ir/ar keltuvų skaičių: 1-2 (mažas), 3-4 (vidutinis), 5 ir daugiau (didelis). Taip pat papildomai atsižvelgiama į autoservisų veiklą – aptarnaujamas lengvasis ir / arba sunkusis transportas.
 7. Visiems Projekte dalyvaujantiems autoservisams, esant poreikiui, yra išdalinamos talpos
  atliekoms rinkti.
 8. Projekto metu organizuojamos dvi atliekų surinkimo akcijos: 2020 m. spalio – gruodžio
  mėnesiais, 2021 m. sausio – balandžio mėnesiais.
 9. Atliekų surinkimo akcijų metu atliekas surenkantis Atliekų tvarkytojas su autoservisu suderintu laiku atvyksta į autoservisą ir paima susidariusias atliekas. Atliekos yra pasveriamos ir užfiksuojamos.
 10. Atliekų surinkimo sąlygos ir kainos Projekto metu:
  • Pirmasis atliekų išvežimas (transportavimas) yra nemokamas;

  • Viso Projekto metu už priduotas atliekas Atliekų tvarkytojas moka autoservisui ne
  mažiau kaip: 0,02 Eur/kg filtrų; 0,06 Eur/kg amortizatorių ir t.t.
  • Atsižvelgiant į autoservisų veiklą, dydį ir atliekų srautus Atliekų tvarkytojas pasilieka teisę pritaikyti papildomas nuolaidas ir kt.
 11. Projekto prizinio fondo vertė – daugiau nei 10000 eurų:
  • 5000 EUR skiriama įsteigtiems Projekto partnerių prizams laimėti arba prekėms (įrankiams ir pan.) įsigyti;
  • 5000 EUR skiriama 10 laimėjusių autoservisų nemokamam apskaitos vedimui GPAIS visus 2021 metus;
  • Visi projekte dalyvaujantys autoservisai galės sudalyvauti nemokamuose internetiniuose seminaruose, tema – “Autoservisams apie GPAIS paprastai” (seminarų datos bus praneštos);
  • Projekto organizatoriai pasilieka teisę įsteigti papildomus prizus.
 12. Projekto rezultatai suskaičiuojami pasibaigus kiekvienam surinkimo akcijos etapui, laimėtojai nustatomi atsižvelgiant į autoservisų dydį, priduotą atliekų kiekį, dalyvavimo aktyvumą ir pan.
 13. Prizus įsteigę Projekto partneriai, pasibaigus surinkimo akcijoms, susisieks su laimėjusiais autoservisais (savo klientais) ir apdovanos juos prizais.
 14. Papildoma informacija apie Projektą teikiama tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, el. paštu julius@atc.lt .